Stijgende koorts

Op 7 augustus was ik, samen met Jef en Marcel, even binnengelopen bij de Vlaamse Televisiemaatschappij (VTM) in Vilvoorde met enkele kindertekeningen en foto's. Marlène de Wouters d'Oplinter, presentatrice bij VTM had niet alleen beloofd aanwezig te zijn op de opening, maar wou ook in haar TV-programma "Kinderclub" enkele tekeningen laten zien en op die manier de jubelviering "Oplinter 850" aan de Vlaamse kijkers bekend maken.

Een veertiental dagen voor de feestelijkheden zorgde de electriciteitsmaatschappij PBE voor een schitterende aangepaste buiten- en binnenverlichting van de kerk en van alle borden op de uiteinden van de vijf invalswegen. Enig.

De laatste wekeno en dagen steeg de spanning om tijdig klaar te geraken, maar steeg ook de overtuiging dat "Oplinter 850" een succes zou worden. Alle parochianen hadden zich gemotiveerd en er werd nooit vruchteloos een beroep gedaan op huno medewerking.

De prijzen voor de diverse wedstrijden stapelden zich langzamerhand op. Van overal kwam men met waardevolle geschenken, die zorgvuldig verdeeld werden over de diverse wedstrijdcategoriën en leeftijden. En ge gaat me niet geloven als ik u zeg dat het sorteren ervan bijna een volle dag in beslag heeft genomen voor 4 man.

Toen alles bijna klaar was, kwam Cois nog binnengestoomd met een vracht dozen vol allerhande prijzen en konden zij opnieuw beginnen. Voor iedereen was er een prijs!

En het werd al laat roen de prijzen veilig weggeborgen werden in de kelder bij Willy, totdat zij zondagavond zouden uitgereikt worden.