Hoe hebben we alle dorpsgenoten meegekregen?


Beste Dorpsgenoten !

Zoals ik al eerder zei, stuurden we vijf nieuwsbrieven naar alle inwoners, volgens het principe van de dokterslepel en de hoestfles". (als je hoest drink je de hoestfles niet meteen uit, maar neem je een lepeltje ervan)

De eerste brief zei gewoon dat er prachtig nieuws op komst was en vermeldde enkel dat iedereen 25, 26 en 27 augustus moest vrij houden. Het effect was er. De nieuwsgierigheid was losgeweekt.

De tweede nieuwsbrief kondigde de feestelijkheden aan met een voorlopig programma in bijlage en vroeg eveneens financiële steun. De stickeractie zou starten vanaf 6 juni en iedereen kon een storting doen op de bankrekening van het Comité.

 

Een derde nieuwsbrief handelde over het boekje "Oplinter, een dorp om van te houden", van pastoor Timmermans. Willy, de secretaris, schreef: "Geloof het, het is een echte aanrader. Elk Oplinters gezin zou dit in z'n bezit moeten hebben." Daarop vertrokken alle leden met een pak boekjes onder de arm de straat op, om ze huis aan huis te verkopen tegen de prijs van 150 frank.

Met nog 30 nachten slapen, vertrok de vierde nieuwsbrief. Het Comité werd nerveuzer en dat kon men ook opmerken uit de ondertoon van deze brief:

  • ... neem tijdig contact met ....
  • ... vergeet niet...
  • ... moet ten laatste binnen op ...

De uitwerking van het programma kreeg zijn definitieve plooi zodat we een aantal praktische punten aan de mensen konden meedelen:

  • een oproep dat iedereen kan meedoen aan de Vlooienmarkt op de Ganzendries zonder standgeld te betalen. De deelnemers moesten zich wel op voorhand inschrijven.
  • een oproep naar helpers bij de verschillende activiteiten.
  • vraag naar oude foto's en oude voorwerpen voor de tentoonstelling.
  • oproep om alle woningen te versieren.
  • en dat de resultaten van de kleur-, teken- en fotowedstrijd ten laatste op maandag 14 augustus moeten binnen zijn.

En vermits de feestelijkheden in hoofdzaak om en rond het parochiecentrum en de kerk verliepen, kregen de bewoners van de Ganzendries een extra briefje. We vroegen hen om tijdens het weekend van de feestelijkheden hun  woning speciaal te willen versieren. Iedereen was vrij om te bepalen hoe en waarmee dit moest gebeuren, maar wij hadden graag dat de straat een feestelijk uitzicht kreeg.

En dit had effect! In de straat kregen alle huizen een was- en verfbeurt. De ladders werden tegen de muur geschoven en de hogedrukreinigers deden hun werk. Het was mij  voordien nooit opgevallen dat deze huizen eigenlijk een wasbeurt nodig hadden.

Het resultaat mocht gezien worden. En ondertussen zag ik Jos Coel met zijn fototoestel dit nooit geziene "kuisspektakel" op de gevoelige plaat vastleggen.

.

             foto REINIGEN HUZEN

Op zondag 27 augustus zou ook de processie naar de kapel aan de Gete opstappen. Zoals vroeger de gewoonte was, werden ter gelegenheid van een processie, bloemen, varens,.... en zelfs zand op straat gestrooid. De hele Ganzendrie begreep meteen de boodschap.

... en dan kwam het...

"hiermede hebben wij de eer U en uw gezin uit te nodigen op de feestelijkheden van 850 jaar parochie Oplinter op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 augustus 1989"

Eindelijk waren we zo ver. Het definitief programma belandde in alle postbussen. Iedereen werd uitgenodigd op de openingsreceptie en op alle manifestaties. Tegelijkertijd werd ook het reklameboek in iedere bus gestopt.

 

Het Comité was zich zeer goed bewust dat dit alleen maar kon slagen met de medewerking en de hulp van onze dorpsgenoten. Daarom werden zij in dezelfde uitnodiging nog eens oprecht bedankt voor de bijdrage bij de verkoop van stickers, het boekje "Oplinter, een dorp om van te houden" en voor de steun bij onze publicitaire acties.

We dachten niet alleen aan onze huidige dorpsgenoten, maar ook aan al diegenen wiens hart nog bij Oplinter was, maar die elders woonden. Adressen werden bij de secretaris verzameld en al deze mensen kregen een speciale uitnodiging.

Het was nu onze beurt om iedereen te verwennen. Althans bijna! Want er moest nog heel wat gebeuren!