28 verenigingen in Oplinter

Zo werd dan een uitnodiging gestuurd naar de 28 verenigingen die in Oplinter levend en bewegend zijn, om een afgevaardigde te sturen naar de gespreksavond op 24 april, waarop het “unieke feestgebeuren” samen met de vooruitzichten van het Comité zouden gewikt en gewogen worden.

Ondertussen had het Comité reeds gezorgd voor een eerste aankondiging die huis aan huis werd bezorgd:

 

                                               BEELD VAN GROOT EN GOED NIEUWS

 

Dit zijn de 16 verenigingen, die actief met de jubelviering hebben meegedaa:

        °      KVLV

        °      KLJ

        °      Toneelgroep “Idee-‘80”

        °      Fanfare Sint-Genoveva

        °      Ziekenzorg

        °      Bond van Grote en Jonge Gezinnen

        °      Parochiaal Zangkoor

        °      Kristelijke Bond van Gepensioneerden Oplinter

        °      Voetbalploeg Arsenal Oplinter

        °      Voetbalploeg Olympic Oplinter

        °      Landelijke Gilde

        °      Wielertoeristen Sint-Genoveva

        °      Wielertoeristen ‘De Lustige Trappers’

        °      Ruiterclub ‘De Boerderij’

        °      Kaartclub ‘De Weldoeners’

        °      Radio Touring

Uiteraard moeten we hier de v.z.w. Parochiecentrum aan toevoegen, zonder wie vele activiteiten niet mogelijk waren geweest.

Bepaalde verenigingen moesten noodgedwongen ‘passen’ omdat verschillende van hun leden ook meewerkten in andere verenigingen.

De kleine zaal van het Parochiecentrum zat dan ook vol met nieuwsgierige vertegenwoordigers, toen Jef en Willy op transparanten het programma presenteerden. En na een zeer gemoedelijk heen-en-weer gepraat, kwamen wij tot volgend schema:

 

                                                       FOTO KLEINE ZAAL

 1. Vooraf: kleur-, teken- en fotowedstrijd. Hiermee konden we zowel de jeugd als de volwassenen reeds op voorhand warm beginnen maken voor onze vieringen. Bovendien zette het spel-element een groot deel van de mensen aan om op de laatste dag van de viering naar de uitslag te komen luisteren. De zusters en de school waren meteen enthousiast om hierraan mee te werken. Bovendien werd ook de schoolgaande jeugd buiten Oplinter opgeroepen, via een speciaal briefje.
 2. Vrijdag 25 augustus: Plechtige opening van twee tentoonstellingen, gevolgd door een receptie voor iedereen. We kennen onze mensen. Het zijn feestvierders. Daarom wilden we iedereen in de watten, het bierschuim en de toastjes leggen!
 3. Zaterdag 26 augustus:
  1. Oproep door de Belleman
  2. Zoek- en wandeltocht met volksspelen
 • Verbroederingsavond

Fijn zeg! Eerst wakker geroepen worden, dan actief zijn in de natuur en tenslotte ’s avonds het stof wegspoelen

 1. Zondag 27 augustus:
  1. Pontificale hoogmis en Processie
  2. Folkloristische Vlaamse kermis
 • Prijsuitreikingen en sluitingsavond