Het daghet in het oosten…!

 

Vooreerst zou ik iets willen vertellen over de 850-borden.

Rob had heel wat vierkante meters volgeschilderd om Oplinteraars en voorbijgangers attent te maken op de komende festiviteiten. 

 

                                                       FOTO BORD

 

Op zaterdag 27 mei werd het bord (3,6 m x 2,4 m) voor de kerk geplaatst waardoor officieel werd aangekondigd dat 25, 26 en 27 augustus 1989 niet te vergeten data zouden worden voor de Oplinterse parochiegemeenschap.

 

                                                       PLAAT   OPLINTER   850  MET LAUWERENKRANS EN SCHILDEN

 

Een paar weken later verschenen aan de uithoeken van het dorp de folkloristische 850-borden. Voor elke invalsweg, althans voor deze die, volgens ons, 850 jaar geleden ook reeds bestonden, werd een bord geplaatst met een schilderij gemaakt met het thema van de betrokken straat. Deze figuren kwamen uit een boekje van Walt Disney.

                Tiensesteenweg: een tafereel waar hij en zij met volgeladen korven in een sympathiek autootje van de markt in Tienen terugkeren.

                Ganzendries: een ganzenhoeder voor de watermolen            

                Putstraat: een tafereel van een inwoonster aan een waterput.             

                Herestraat: tafereel met edelen voor het Oppenheim-kasteel.

                Sint-Hubertusstraat: jachttafereel met Sint-Hubertus.

Die fameuze zaterdag was het snikheet. Dat was zo al enkele weken. Het merendeel van het comité had dan ook afgesproken om zeer vroeg in de ochtend deze vijf borden op de uithoeken van ons dorp te gaan plaatsen. Ook pastoor Timmermans werd verwittigd, want dat mocht hij niet missen!

 

En met wagen en aanhangwagen trokken we van het éne uiteinde van ons dorp naar het andere, gewapend met spade, borden, vijzen en schroevendraaiers. Het zweet liep iedereen langs de rug en de dorst steeg ten top. De pintjes van Radio Touring, van André Van Esch in Stok, van.... waren al lang verwerkt, toen de laatste mannen neerzakten in de tuinstoelen onder de bomen bij Cois Pacolet. Uiteindelijk bleven Jef, Marcel, André, Willy, Rob en Cois nog over. In de schaduw onder deze bomen was het zo goed, dat Cois zijn draagbare telefoon was gaan halen, opdat deze mannen hun vrouw (of voor Rob: zijn zuster) konden verwittigen dat ze de noen minstens een uurtje later zouden komen eten.

 

FOTO BIJ COIS ONDER DE BOMEN

 

Iedereen vond deze vijf borden zo mooi, dat ze trouwens later, na de feestelijkheden, ingekaderd werden en een ereplaats kregen in het parochiecentrum.

 

Ondertussen werden scholen en gezinnen warm gestoomd voor de kleur-, teken- en fotowedstrijd, vrijwilligers werden gezocht als animators voor de wandelzoektocht, kunstschatten van de kerk werden opgepoetst en oude voorwerpen ingezameld voor de tentoonstellingen, tappers en serveurs werden aangesproken voor de avondfestiviteiten, en dat alles verliep op zijn echt Oplinters: vrijwilligers genoeg!

 

In ons vergaderlokaal hing een groot schema met alle manifestaties, dat stilaan ingevuld werd met namen van vrijwilligers. Dank zij het sympathiek onthaal door onze dorpsgenoten (stickers, folders en advertenties) kon het Comité 850 op beide oren slapen... voor zover dat er van slapen kon gesproken worden. De komende weken zouden zeker nog gekenmerkt worden als weken met lange dagen en korte nachten!

 

En het Comité vergaderde om de 14 dagen. Later werd dit bijna dagelijks!

 

De Prelaat van de Abdij van Park-Heverlee had reeds zijn joviaal ja-woord gegeven om voor te gaan in de Eucharistieviering. Het schema van festiviteiten kreeg reeds een definitieve vorm, maar heel wat zakelijke problemen vroegen nog om een oplossing.

 

Op maandag 24 juli hielden we een laatste algemene vergadering met alle meewerkende verenigingen.

Om de medewerking van de verenigingen te stimuleren, had het Comité een speciaal thema ontwikkeld: “Uw vereniging in de schijnwerpers”.

Binnen de 850-feestelijkheden wilden we een speciale actie voeren om de werking van elke vereniging in de belangstelling te plaatsen. Daarom waren onder meer volgende mogelijkheden voorzien:

  • De opname van een volledige beschrijving van de activiteiten van de vereniging in het uitgebreid reklameboek;
  • De mogelijkheid van een rechtstreeks interview op Radio Touring, tijdens de folkloremarkt op zondag 27 augustus;
  • Iedere meewerkende vereniging kreeg gratis een stand op de folkloremarkt om één of andere activiteit te organiseren

Hierop kwam een grote positieve reactie.

 

Die maandagavond hebben we dan samen de wandelzoektocht definitief geregeld. Diverse verenigingen hadden toegezegd om op bepaalde plaatsen van het parkoers volksspelen te organiseren. En dit moest vooraf toch een beetje afgesproken worden.

De inspiratie begon te werken. Ieder wou de spits afbijten met het meest originele volksspel. Maar daarover later meer...

Remy Van Rothem werd gevraagd om de wandelzoektocht te coördineren. Hij verdeelde de spelen over een zestal plaatsen op het parkoers en zorgde voor de nodige vragen voor onderweg.

 

Vervolgens werd de organisatie van de folklorenamiddag op de Ganzendries uitgetekend. Geen sinecure voor André Vanparijs, die hiervoor de coördinatie deed.

De Ganzendries werd opgemeten en in kaart gebracht. En stilaan kwamen de aanvragen voor een stand binnen en kon André de plaatsen toewijzen.