Maar dit gaat geld kosten!

Ondertussen had het comité, als een vooruitziende huisvader, een begroting opgemaakt.

De voorziene uitgaven werden geraamd op 310.000 Bf.

Als belangrijkste uitgavenposten zagen we:

 • Kosten voor de openingsreceptie 25.000 Bf.
 • Huur van marquisettes 45.000 Bf.
 • Vergoeding voor Tirolerorkest 30.000 Bf.
 • Huur tentoonstellingsmateriaal 10.000 Bf.
 • Publiciteitsborden 10.000 Bf.
 • Drukwerk reklamefolder 30.000 Bf.
 • Reklame en folders 25.000 Bf.
 • Drukken van stickers 14.000 Bf.
 • Verzekeringen 20.000 Bf.
 • Vernieuwing van de kapel 22.500 Bf.
 • Huur van lokalen 18.000 Bf.

 

Om dit geld bijeen te rapen werd een zware opgave. Maar met het enthousiasme van de hele ploeg zou dit wel opgelost worden.

Drie “oliebronnen” zouden worden aangeboord:

 • De verkoop van stickers “Oplinter 850”, welke de aandacht zouden trekken op het toekomstig feestgebeuren.
 • De verspreiding van het boekje “Oplinter, een dorp om van te houden”, door pastoor Timmermans zelf geschreven, dat mede de fundering zou leggen en aantonen dat wij niet zomaar met een toevallige feestviering bezig waren
 • Een publiciteitsfolder waaraan zowel sponsors, handelaars als sympathisanten hun bijdrage kwijt konden.

 

STICKER       EN      GROEN BOEKJE

 

Al deze initiatieven kenden een enorm succes:

- 1850 stickers vonden een venster, een boekentas, een fiets, een postbus, een grasmachine… En zelfs tot op heden, zoveel jaren later, zien we nog steeds onze stickers op auto’s en brievenbussen hangen. Blijkbaar willen onze inwoners deze dagen niet vergeten!

Maar ja, 20 frankskens voor een sticker was zo weinig, dat zelfs vele mensen meteen vijf stickers kochten. Honderd frank geven was handiger dan er tachtig van de honderd terugkrijgen.

 • Van het boekje van pastoor Timmermans vonden 920 exemplaren een lezerspubliek. De reacties waren zeer positief.
 • Maar vooral de publiciteitsfolder bracht heel wat centjes in het laadje: meer dan 200.000 Bf bruto ontvangsten.